مزاج صفرا در طب اسلامی

مزاج صفرا در طب اسلامی

صفرا چیست؟

صفرا، ماده تلخ و مایل به زردی است که در تمام بدن وجود دارد. زیادی آن در کیسه صفرا می‌ریزد و از کیسه صفرا به روده‌ها سرازیر می‌شود و به هضم غذا کمک می‌کند و باز جذب بدن می‌شود. اگر صفرا در بدن زیاد شود سبب عصبانیت و گرمی بدن می‌گردد. طبیعت صفرا گرم و خشک است.

علاِئم تشخیص مزاج صفرا

۱- زردی صورت ۲- گرگرفتن: بدن سرد است ولی از درون، احساس گرما می‌کند و آتش می‌گیرد. اگر بیرون بدن گرم باشد، نشانه غلبه خون است. ۳- رطوبت و تشنگی زیاد صفرا چون گرم و خشک است، باعث تشنگی می‌شود. زیاد آب خوردن سبب رطوبت در بدن می شود. ۴- تعرق زیاد و آب ریزی دهان در خواب به خاطر زیاد مصرف کردن آب. ۵- نداشتن احساس آرامش درون و حرف زدن با خود. ۶- نداشتن تمرکز و سربه هوا بودن ۷- تندی و عصبانیت فصل غلبه صفرا تابستان است اوج غلبه صفرا در سنین جوانی محدوده ۱۵ تا ۴۰ سالگی است.

علاِم اخلاقی مزاج صفرا

۱- تندی و عصبانیت ۲- نافرمان و متکبر ۳- عجله در کارها ۴- نداشتن صبر

درمان مزاج صفرا

۱- سرکه انگور طبیعی ۲- آلو سیاه ۳- ماهی تازه ۴- آب سرد ( دمای ۱۵ الی ۱۸ درجه) ۵- استراحت

داروهای مزاج صفرا

صفرابر تقویت عصب سویق عدس در صورت زیاد بودن حرارت داخلی مصرف خیار و شربت اسفرزه در صورت کاهش نیافتن گرما استفاده از سرد کننده

مزاج بلغم در طب اسلامی

مزاج خون در طب اسلامی

مزاج سودا در طب اسلامی

 

 

جهت دنبال کردن فروشگاه انگپین در فضای مجازی روی نام پیام رسان کلیک نمایید(بله، ایتا، گپ، سروش، آی گپ و روبیکا)

جهت دنبال کردن کانال طب اسلامی ایرانی در فضای مجازی روی نام پیام رسان کلیک نمایید(بله، ایتا، گپ، سروش، آی گپ و روبیکا)

شریف
ارسال دیدگاه